privacy - AVG

privacy verklaring

Mettaandacht, gevestigd aan de Godetiaweg 113 in Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.mettaandacht.nl
Godetiaweg 113
2555 RS  DEN HAAG
tlf. 06 51 82 96 93

Jos Nusse is functionaris gegevensbescherming en is te bereiken via jos@mettaandacht.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mettaandacht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze gegevens verwerken wij om je als oud gebruiker van onze diensten op de hoogte te brengen via een nieuwsbrief die per e-mail verstuurd wordt. Wens je deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen dan kun je dit kenbaar maken via de uitschrijf knop onderaan de mail. Je gegevens worden dan niet langer bewaard.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Mettaandacht verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid
 • Beroep

Deze gegevens worden alleen gevraagd op het intakeformulier dat ingevuld wordt voorafgaand aan de training Mindfulness Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mettaandacht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de facturering
 • Verzenden van onze nieuwsbrief per e-mail
 • Om zorgvuldig te kunnen afwegen of de training passend is bij jouw persoonlijke situatie (MBSR)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Mettaandacht neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mettaandacht) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mettaandacht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor en achternaam: 7 jaar (wettelijke bewaartermijn facturen
 • Adresgegevens: 7 jaar (wettelijke bewaartermijn facturen)
 • Geboortedatum: 6 maanden (het intakeformulier wordt 6 maanden bewaard i.v.m. aansprakelijkheid)
 • Telefoonnummer: 6 maanden (het intakeformulier wordt 6 maanden bewaard i.v.m. aansprakelijkheid)
 • Gezondheid: 6 maanden (het intakeformulier wordt 6 maanden bewaard i.v.m. aansprakelijkheid)
 • Beroep: 6 maanden (het intakeformulier wordt 6 maanden bewaard i.v.m. aansprakelijkheid)
 • E-mailadres: tot uitschrijving nieuwsbrief (bij afmelding nieuwsbrief wordt mailadres niet langer bewaard)

Delen van persoonsgegevens met derden
Mettaandacht verstrekt jouw gegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze (jouw en die van Mettaandacht) overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Mettaandacht is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met je persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mettaandacht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mettaandacht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jos@Mettaandacht.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Mettaandacht wijst je op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen
Mettaandacht behoudt zich het recht voor de privacyverklaring  op ieder gewenst moment te wijzigen. De meest actuele versie vind je op onze website. Ik adviseer je regelmatig op deze webpagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mettaandacht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via jos@mettaandacht.nl. Mettaandacht heeft beveiligingssoftware, een virusscanner en firewall op de website geïnstalleerd om jouw persoonsgegevens te beveiligen.