mindfulness en dementie

Mindfulness en dementie . . .

De term dementie is beladen. Onzekerheid over wat komen gaat speelt daarbij een belangrijke rol, bij degene die dementie heeft maar ook bij de partner. De toekomst is plotseling onduidelijk, zekerheden vallen weg.
Mettaandacht biedt de
Tandem training – voor jou en je naaste
aan.
Deelnemers zijn mensen waar kortgeleden dementie is gediagnostiseerd én hun partner / mantelzorger. Deze training is ontwikkeld door Alzheimer Nederland samen met de universiteit van Maastricht.
Onderzoek toont dat mindfulness kan helpen beter om te gaan met stress, angst en depressie; klachten die ook voorkomen bij mensen met dementie en hun naasten.
Meer informatie op de website dementie.nl

Bekijk een kort filmpje waarin te zien is hoe een echtpaar de training heeft ervaren.

DE TRAINING
TANDEM is een 8-weekse training, met iedere week een bijeenkomst van circa 2 uur. In de training doe je o.a. bewegingsoefeningen, ‘zitten met aandacht’ en ‘aandacht in het dagelijks leven’.
De oefeningen worden nabesproken, meestal in groepsverband. De training behandelt thema’s als stress, communicatie en acceptatie.
We vragen deelnemers dagelijks de aandacht te oefenen. Het is te vergelijken met het trainen van je spieren, die worden ook sterker als je regelmatig traint.